Nowości
Racjonalizacja zarządzania jednolitymi formacjami umundurowanymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne. T. 8
Leksykon prawa nowych technologii : 100 podstawowych pojęć
Handbook of Hazardous Materials Spills Technology
Epidemiologia : od teorii do praktyki
Diagnostyka obiektów budowlanych. Cz. 2,