New items
Terroryzm : źródła, przeobrażenia, zarządzanie systemem antyterrorystycznym
Zarządzanie jakością : teoria i praktyka
Ocena ryzyka zawodowego : praktyczny informator : listy kontrolne, wzory dokumenty
Drzewa : łatwe rozpoznawanie
Konflikty technologiczne : nowa architektura zagrożeń w epoce wielkich wyzwań