Nowości
Poczucie samoskuteczności jako moderator wpływu afektu na wykonanie zadań
Psychologia sądowa : podstawy, badania, aplikacje
Efekt kameleona : psychologia naśladownictwa
EKG w medycynie ratunkowej. / 1
Genetyka medyczna