Nowości
Fizjologia człowieka : podręcznik dla studentów licencjatów medycznych
Psychologia pracy : podstawowe pojęcia i zagadnienia
Medycyna ratunkowa : nagłe zagrożenia zdrowotne pochodzenia wewnętrznego
Psychiatria
Kompendium farmakologii i farmakoterapii : farmakologia Danysza