Nowości
Psychologia, medycyna i prawo w zawodach trudnych i niebezpiecznych
Genetyka medyczna
Simpson medycyna sądowa
Poczucie samoskuteczności jako moderator wpływu afektu na wykonanie zadań
Zapewnianie i finansowanie dostępności : praktyczny poradnik dla sektora publicznego