New items
Essentials of Fire Fighting
Konflikty technologiczne : nowa architektura zagrożeń w epoce wielkich wyzwań
Organisational structure in the process of integration : on the example of iron and steel industry enterprises in Poland
Bezpieczeństwo społeczności lokalnych : organizacja systemu i projektowanie działań
Służby ratownicze i elementy zarządzania kryzysowego w aspekcie zjawisk ekstremalnych