Nowości
Kultura bezpieczeństwa społeczności lokalnych. T. 1
Metodyka oceny ryzyka zdarzeń z udziałem LNG
Epistemologia : poznanie, prawda, wiedza, realizm
Pożary w miastach Rzeczypospolitej w XVI-XVIII wieku i ich następstwa ekonomiczne, społeczne i kulturowe : katalog
Polska i bezpieczeństwo międzynarodowe : kontekst rosyjski