New items
From safety to safety science : the evolution of thinking and practice
Bezpieczeństwo cyfrowe : perspektywa organizacyjna
Systemy bezzałogowych statków powietrznych w ochronie przeciwpożarowej i ratownictwie : - od wyrobu do ratownika : rozważania teoretyczne a zastosowanie w rzeczywistości
Doskonalenie kadr administracji samorządu powiatowego w ramach zarządzania kryzysowego na przykładzie powiatu kaliskiego
Ratownictwo medyczne : procedury od A do Z