New items
Drony w służbie ochrony infrastruktury krytycznej na wojnie z COVID-19
Meteorologia dla transportu i bezzałogowych systemów
Modelowanie konstrukcji budowlanych
Poradnik projektanta elektryka : podstawy zasilania budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej i innych obiektów nieprzemysłowych w energię elektryczną T. 1
Wędrówki z patronami : polsko-szwajcarska przygoda z nauką = Hiking with patrons : Polish-Swiss adventure with science