New items
Akademicki program mentoringowy w praktyce
Portret rewolucji z 6 czerwca 1991 roku w Polskiej Ochronie Przeciwpożarowej, w nowej rzeczywistości polityczno-gospodarczej. Jej źródła, przebieg i skutki : Polska ochrona przeciwpożarowa w epoce głębokich zmian strukturalnych. Pożarniczy bilans zysków i strat Tom 1
Rysunek techniczny budowlany z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych
Zarządzanie kryzysowe wobec wyzwań i zagrożeń dla bezpieczeństwa wewnętrznego państwa
Efekt kaskadowy współczesnym wyzwaniem zarządzania kryzysowego