Nowości
Anatomia człowieka : podręcznik i atlas dla studentów licencjatów medycznych
Leksykon prawa nowych technologii : 100 podstawowych pojęć
Państwo - polityka - bezpieczeństwo wewnętrzne
Genetyka medyczna
Biochemia : podręcznik dla studentów uczelni medycznych