New items
Terroryzm : źródła, przeobrażenia, zarządzanie systemem antyterrorystycznym
Studenckie prace naukowe
Przeciwdziałanie suszy : retencja wody w systemie zarządzania kryzysowego Polski
Racjonalizacja zarządzania jednolitymi formacjami umundurowanymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne. T. 7
Logistyka jako narzędzie poprawy jakości i bezpieczeństwa komunikacji w mieście