New items
Ochrona cyberprzestrzeni Unii Europejskiej. Polityka – Strategia – Prawo
Europejski system banków centralnych a bankowość centralna Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii
Projektowanie obiektów, pomieszczeń oraz przystosowanie stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach : ramowe wytyczne
Wykorzystanie dronów i robotów w systemach bezpieczeństwa : teoria i praktyka
Bezpieczeństwo w badaniach i w praktyce