New items
Terroryzm : źródła, przeobrażenia, zarządzanie systemem antyterrorystycznym
Psychologia pracy : podstawowe pojęcia i zagadnienia
System ochrony zdrowia w Polsce
Encyclopedia of Wildfires and Wildland-Urban Interface (WUI) Fires. Volume 1,
Leksykon prawa nowych technologii : 100 podstawowych pojęć