New items
From safety to safety science : the evolution of thinking and practice
Treningi i ćwiczenia sztabowe z zespołami zarządzania kryzysowego : województwo, powiat, gmina
Prawo a media społecznościowe
Poradnik projektanta elektryka : podstawy zasilania budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej i innych obiektów nieprzemysłowych w energię elektryczną T. 1
Drony w służbie ochrony infrastruktury krytycznej na wojnie z COVID-19