New items
Zarządzanie kryzysowe wobec wyzwań i zagrożeń dla bezpieczeństwa wewnętrznego państwa
Od klasycznego do zintegrowanego zarządzania procesowego w organizacjach
Hazardous Materials : Managing the Incident
Terroryzm : źródła, przeobrażenia, zarządzanie systemem antyterrorystycznym
Kultura bezpieczeństwa społeczności lokalnych. T. 1