Nowości
Kultura bezpieczeństwa społeczności lokalnych. T. 1
Wielowymiarowy charakter bezpieczeństwa międzynarodowego i ochrona przed zagrożeniami Federacji Rosyjskiej
Ochrona przeciwporażeniowa w instalacjach
Cyberagresja : zjawisko, skutki, zapobieganie
Programming for Chemical Engineers Using C, C++, and MATLAB