New items
Służby ratownicze i elementy zarządzania kryzysowego w aspekcie zjawisk ekstremalnych
Zarządzanie kryzysowe wobec wyzwań i zagrożeń dla bezpieczeństwa wewnętrznego państwa
Opinia biegłego z dziedziny pożarnictwa jako dowód w sprawach karnych o pożary : (przykłady praktyczne)
Fire : the battlespace enemy
Uprawnienia operacyjne Policji o charakterze inwigilacyjnym