Nowości
Konstrukcyjne materiały metalowe, ceramiczne i kompozytowe
Badania i edukacja w kształtowaniu kompetencji specjalistów bezpieczeństwa wewnętrznego
Essential MATLAB for Engineers and Scientists
Pożary dawnej Warszawy : materiały do historii ochrony przeciwpożarowej (1261-1795)
Zarządzanie zasobami publicznymi : elementy kontroli zarządczej