Nowości
Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych w praktyce : zbiór kazusów z komentarzami i odpowiedziami
Medycyna ratunkowa : nagłe zagrożenia zdrowotne pochodzenia wewnętrznego
Psychiatria
Interna Harrisona. tom II
Zarządzanie ryzykiem w bezpieczeństwie informacji organizacji