New items
Metoda oceny funkcjonowania centrów logistycznych
Vademecum bezpieczeństwa informacyjnego. T. 2,
Planowanie cywilne : budowanie planów zarządzania kryzysowego i planów ratowniczych
Wiktymologia kryminalna
Wprowadzenie do badań czynników systemowych i suplementowych : miejsce, rola i definicja czynników systemowych i suplementowych w badaniach na rzecz bezpieczeństwa