New items
Metodyka oceny ryzyka zdarzeń z udziałem LNG
Katastrofy. 2,
Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa
Analiza ryzyka awarii instalacji przemysłowych stwarzających zagrożenie poza terenem zakładu
Globalne problemy, lokalne perspektywy : studia nad bezpieczeństwem