New items
Programming for Chemical Engineers Using C, C++, and MATLAB
Organisational structure in the process of integration : on the example of iron and steel industry enterprises in Poland
Racjonalizacja zarządzania jednolitymi formacjami umundurowanymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne. T. 9
Instalacje elektryczne : budowa, projektowanie i eksploatacja
Konstrukcyjne materiały metalowe, ceramiczne i kompozytowe