New items
Modelowanie organizacji dynamicznej
Racjonalizacja zarządzania jednolitymi formacjami umundurowanymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne. T. 7
Cyberbroń- broń doskonała : wojny, akty terroryzmu i zarządzanie strachem w epoce komputerów
Podstawy eksploatacji systemów sygnalizacji pożarowej w obiektach transportowych
Fire : the battlespace enemy