New items
From safety to safety science : the evolution of thinking and practice
Wykonywanie lotów IFR według PBN z uwzględnieniem systemów bezzałogowych
Monitoring zagrożeń bezpieczeństwa
Samozapalenie jako przyczyna pożaru : (praktyczne przykłady)
International handbook of structural fire engineering / Editors Kevin LaMalva, Danny Hopkin ; Engineering a Fire Safe World