New items
Sobotta atlas anatomii człowieka : Ogólne pojęcia anatomiczne, narządy ruchu . T. 1,
Neurologia
Farmakologia kliniczna : znaczenie w praktyce medycznej
Medycyna przedszpitalna w lotniczym pogotowiu ratunkowym
Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych w praktyce : zbiór kazusów z komentarzami i odpowiedziami