New items
Planowanie cywilne : budowanie planów zarządzania kryzysowego i planów ratowniczych
Racjonalizacja zarządzania jednolitymi formacjami umundurowanymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne. T. 7
Bezpieczeństwo w badaniach i w praktyce
Zrozumieć pracujących w nocy : elementy chronofizjologi
Logistyka w systemie bezpieczeństwa narodowego