Nowości
Anestezjologia
Zarządzanie zasobami ludzkimi w nowej przestrzeni fizycznej i społecznej
Leksykon prawa nowych technologii : 100 podstawowych pojęć
No cover
St. Bryg. w st. spocz. Prof. Dr hab. Melania Pofit-Szczepańska Doktor Honoris Causa Szkoły Głównej Służby Pożarniczej
Podstawy bezpieczeństwa informacji : praktyczne wprowadzenie