Nowości
Interna Harrisona. tom II
Znowelizowane warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021 : przepisy z komentarzem w tym ok. 200 rysunków, skorowidz rzeczowy, 4 aneksy
Terror\terroryzm : studium przypadku
Sobotta atlas anatomii człowieka : Narządy wewnętrzne T. 2,
Szczęśniak : 1992-2017 : 25 lat doświadczenia