New items
Programming for Chemical Engineers Using C, C++, and MATLAB
Zrozumieć pracujących w nocy : elementy chronofizjologi
Formacje policyjne w zarządzaniu kryzysowym i ochronie ludności
Cyberbroń- broń doskonała : wojny, akty terroryzmu i zarządzanie strachem w epoce komputerów
Organisational structure in the process of integration : on the example of iron and steel industry enterprises in Poland