Nowości
Organisational structure in the process of integration : on the example of iron and steel industry enterprises in Poland
Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa
Terroryzm : źródła, przeobrażenia, zarządzanie systemem antyterrorystycznym
Służby ratownicze i elementy zarządzania kryzysowego w aspekcie zjawisk ekstremalnych
Zarządzanie kryzysowe wobec wyzwań i zagrożeń dla bezpieczeństwa wewnętrznego państwa