New items
Fluid Mechanics, Heat Transfer, and Mass Transfer : Chemical Engineering Practice
Skrypt inspektora ochrony przeciwpożarowej
Cyberbroń- broń doskonała : wojny, akty terroryzmu i zarządzanie strachem w epoce komputerów
Komunikacja w kryzysie
Wybrane zagadnienia z wytrzymałości materiałów