New items
Obrona cywilna jako element systemu bezpieczeństwa narodowego
Technologie energetyczne
Od klasycznego do zintegrowanego zarządzania procesowego w organizacjach
Zarządzanie komunikacją i wiedzą w planowaniu cywilnym oraz zarządzaniu kryzysowym
Zespoły prądotwórcze w układach awaryjnego zasilania obiektów budowlanych : ochrona przeciwporażeniowa oraz współpraca zespołu z siecią elektroenergetyczną