Nowości
Instalacje elektryczne : budowa, projektowanie i eksploatacja
Psychologia, medycyna i prawo w zawodach trudnych i niebezpiecznych
Zarządzanie kryzysowe : wymiar narodowy i międzynarodowy
Terroryzm i antyterroryzm w opiniach ekspertów w XX rocznicę zamachów na WTC i Pentagon
Metodyka oceny ryzyka zdarzeń z udziałem LNG