Nowości
Poczucie samoskuteczności jako moderator wpływu afektu na wykonanie zadań
Syndrom Atlasa : o tych, którzy byli silni zbyt długo
Zapewnianie i finansowanie dostępności : praktyczny poradnik dla sektora publicznego
St. Bryg. w st. spocz. Prof. Dr hab. Melania Pofit-Szczepańska Doktor Honoris Causa Szkoły Głównej Służby Pożarniczej
Psychologiczne aspekty spostrzegania ekspertów i ich rekomendacji