New items
Zakresy spraw bezpieczeństwa wewnętrznego w strukturach organizacyjnych organów i urzędów nadzorowanych przez Prezesa Rady Ministrów
Organisational structure in the process of integration : on the example of iron and steel industry enterprises in Poland
Racjonalizacja zarządzania jednolitymi formacjami umundurowanymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne. T. 7
Zdrowie publiczne wyzwaniem dla systemów zdrowia XXI wieku
Ekologia : słownik encyklopedyczny