Nowości
Znowelizowane warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021 : przepisy z komentarzem w tym ok. 200 rysunków, skorowidz rzeczowy, 4 aneksy
Zarządzanie zasobami ludzkimi w nowej przestrzeni fizycznej i społecznej
Atlas anatomii człowieka : polskie mianownictwo anatomiczne
Żywienie kliniczne : praktyczne zagadnienia. T. 1
Posłuszni do bólu