New items
Psychologia pracy : podstawowe pojęcia i zagadnienia
Logistyka bezpieczeństwa : Wybrane zagadnienia
Sobotta atlas anatomii człowieka : Ogólne pojęcia anatomiczne, narządy ruchu T. 1,
Leksykon prawa nowych technologii : 100 podstawowych pojęć
Patologie i dysfunkcje w organizacji