New items
Cyberagresja : zjawisko, skutki, zapobieganie
Wykorzystanie dronów i robotów w systemach bezpieczeństwa : wybrane aspekty
Prognozowanie i symulacje w ekonomii i zarządzaniu
Rysunek techniczny budowlany z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych
Computational Fluid Dynamics : A Practical Approach