New items
Nowoczesne narzędzia kontroli zarządzania w czasach globalnego ryzyka
Transformacja energetyczna : wyzwania dla Polski wobec doświadczeń krajów Europy Zachodniej
Tereny zamknięte integralnym elementem systemu bezpieczeństwa państwa
Toksykologia. 1
Zarządzanie kryzysowe wobec wyzwań i zagrożeń dla bezpieczeństwa wewnętrznego państwa