New items
Understanding Homeland Security : foundations of Security Policy
Poradnik inspektora ochrony przeciwpożarowej
Ochrona przeciwporażeniowa w sieciach i instalacjach niskiego napięcia
Wybrane aspekty bezpieczeństwa ruchu drogowego. Obsługa zdarzeń drogowych przez Policję / redakcja naukowa Iwona Klonowska, Paweł Lubiewski, Ewa Kuczyńska, Łukasz Foryś
Od psychologii kryzysu do interwencji kryzysowej i środowiskowej : pamięci Marii Einhorn-Susułowskiej