New items
Wprowadzenie do badań czynników systemowych i suplementowych : miejsce, rola i definicja czynników systemowych i suplementowych w badaniach na rzecz bezpieczeństwa
Cyberbroń- broń doskonała : wojny, akty terroryzmu i zarządzanie strachem w epoce komputerów
Studenckie prace naukowe
Podstawy eksploatacji systemów sygnalizacji pożarowej w obiektach transportowych
Toksykologia współczesna