Nowości
Katastrofy. 2,
Analizy strategiczne Florian 2050. T. 2
Analiza ryzyka awarii instalacji przemysłowych stwarzających zagrożenie poza terenem zakładu
Encyclopedia of Wildfires and Wildland-Urban Interface (WUI) Fires. Volume 2,
Metodologiczne podstawy badania problemów bezpieczeństwa