New items
Kryminologia
Vademecum bezpieczeństwa informacyjnego. T. 1,
Terroryzm : źródła, przeobrażenia, zarządzanie systemem antyterrorystycznym
Law and Psychology
Logistyka jako narzędzie poprawy jakości i bezpieczeństwa komunikacji w mieście