Nowości
Vademecum bezpieczeństwa informacyjnego. T. 1,
Instalacje elektryczne : budowa, projektowanie i eksploatacja
Ochrona własności intelektualnej
Bezpieczeństwo zgromadzeń i imprez masowych w Polsce : teoria i praktyka
Structural Fire Engineering