Nowości
Interna Harrisona. tom II
Znowelizowane warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021 : przepisy z komentarzem w tym ok. 200 rysunków, skorowidz rzeczowy, 4 aneksy
Okulistyka
Położnictwo i ginekologia
System logistyczny potencjału obronnego RP w XXI wieku /redakcja naukowa Marian Brzeziński