New items
Logistyka bezpieczeństwa : Wybrane zagadnienia
Davidson - choroby wewnętrzne T. 1
Sobotta atlas anatomii człowieka : Ogólne pojęcia anatomiczne, narządy ruchu T. 1,
Znowelizowane warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021 : przepisy z komentarzem w tym ok. 200 rysunków, skorowidz rzeczowy, 4 aneksy
Zarządzanie ryzykiem w bezpieczeństwie informacji organizacji