New items
Metoda oceny funkcjonowania centrów logistycznych
Epistemologia : poznanie, prawda, wiedza, realizm
Racjonalizacja zarządzania jednolitymi formacjami umundurowanymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne. T. 9
Wykorzystanie dronów i robotów w systemach bezpieczeństwa : wybrane aspekty
Wykorzystanie dronów i robotów w systemach bezpieczeństwa : teoria i praktyka