Nowości
XX-lecie wojny z terroryzmem - bilans i konsekwencje. T. 2,
Understanding Homeland Security : foundations of Security Policy
Wybrane aspekty bezpieczeństwa ruchu drogowego. Obsługa zdarzeń drogowych przez Policję / redakcja naukowa Iwona Klonowska, Paweł Lubiewski, Ewa Kuczyńska, Łukasz Foryś
Teorie stosunków międzynarodowych
Monitoring zagrożeń bezpieczeństwa