Nowości
Znowelizowane warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021 : przepisy z komentarzem w tym ok. 200 rysunków, skorowidz rzeczowy, 4 aneksy
Medycyna ratunkowa : nagłe zagrożenia zdrowotne pochodzenia wewnętrznego
Psychologia pracy : podstawowe pojęcia i zagadnienia
Psychologia sądowa : podstawy, badania, aplikacje
Leki w medycynie ratunkowej i intensywnej terapii