New items
Kultura bezpieczeństwa społeczności lokalnych. T. 1
Metodyka oceny ryzyka zdarzeń z udziałem LNG
Ochrona przeciwporażeniowa w instalacjach
Od zarządzania ryzykiem operacyjnym do publicznego zarządzania kryzysowego : wyzwania badawcze
Zakresy spraw bezpieczeństwa wewnętrznego w strukturach organizacyjnych Urzędu Prezydenta i Rady Ministrów